Rada Parafialna

Stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kośœcioła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalnośćœć grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalnośćœ charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani nienagannych zasad moralnych.

Przewodniczący Rady:
Półchłopek Grzegorz

Wiceprzewodniczący Rady:
Bienia Elżbieta

Pelczar Marian

Członkowie:
Białas Anna
Długosz Marek
Fiołek Albert
Gazda Agata
Gazda Andrzej
Gonet Leszek
Jakubik Maria
Jakubik Zbigniew
Janaska Chryzostom
Janik Grzegorz
Kaczor Wiesław
Korona Marek
Korona Ryszard
Korona Władysław
Kraś Jacek
Leśniewski Sławomir
Mięsowicz Mieczysław
Mięsowicz Wacław
Paradysz Edward
Paradysz Lidia
Pelczar Robert
Półchłopek Janina
Półchłopek Władysław
Prajzner Elżbieta
Pudło Józef
Rysz Stanisława
Różycki Andrzej
Samborski Grzegorz
Sikora Marian
Szmyd Mirosław
Szostak Stanisław
Śliwiński Stanisław
Śnieżek Paweł
Wiklowski Krzysztof
Wilusz Andrzej
Winiarski Tadeusz
Wojnar Kazimierz
Wojnar Stanisław
Wojnar Tadeusz
Zych Adam
Zych Edward