Wyznajemy naszą wiarę

516

Wszyscy znamy już wyznanie wiary, czyli potocznie nazywaną modlitwę „Wierzę w Boga”. Przypomnijmy sobie jednak nasze wyznanie wiary:

Na pewno nieraz zastanawialiście się dlaczego coś jest nie tak z wyznaniem wiary wymawianym w czasie Mszy świętej. Rzeczywiście jest różnica między jednym, a drugim. Poniżej przedstawię teksty tych dwóch wyznań do porównania.

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
Święty Kościół Powszechny,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

Wyznanie wiary (mszalne)

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Widzimy zatem, że są znaczne różnice w tych dwóch wyznaniach wiary. Rzeczywiście nieraz pewnie nam się mieszają te wyznania, zwłaszcza podczas Mszy świętej. Musicie jednak wiedzieć, że takie różnice są i w zasadzie trzeba znać i jedno i drugie wyznanie wiary. Nie będę jednak tego od was wymagać na ocenę. (Jak będziecie starsi).

Ale czy tylko przez spisaną modlitwę możemy wyznawać wiarę?

Nie! Możemy, a nawet powinniśmy wyznawać ją naszym życiem, naszymi decyzjami, czynami i słowami. A zatem to powinno być o wiele prostsze niż zapamiętanie kilkudziesięciu zdań. Praktyka jednak pokazuje, że niekoniecznie tak jest.

Po co w ogóle jest wyznanie wiary?

Ma nam pomóc w rozumieniu prawd wiary. Czyli ma nam pomóc rozumieć wiarę, to, jaka ona jest. W co my w ogóle wierzymy. A także to, jaki jest Bóg i co On dla nas zrobił.

*Zadanie dodatkowe (dla chętnych) (termin wysyłki odpowiedzi dla klasy 3a i 3b do 24.04.2020 godz.12:00, klasa 3c ma czas do piątku 8.05.2020 do godziny 12:00) Odpowiedzi wysyłajcie na mojego maila lukaszczaja@gmail.com
W powyższych wyznaniach wiary odnajdź to wszystko, co określa jaki jest Kościół, wypisz te określenia i wyślij do mnie na maila.