Z Jezusem moje życie jest piękniejsze

121

Nasze życie składa się z wielu aspektów. To nie tylko spanie i jedzenie, wypoczynek i zabawa! Oczywiście te rzeczy są ważne, ale nie dają nam one pełni szczęścia. Człowiek jest skomplikowaną istotą. My potrzebujemy bliskości drugiej osoby. Mamy potrzebę bycia kochanymi. I jest ktoś, kto nas kocha bezwarunkowo, to znaczy zawsze, niezależnie od tego, czy my ją kochamy, czy o niej pamiętamy. Tą osobą jest oczywiście Pan Bóg. Tak! Pan Bóg jest osobą. Mało tego, On jest w Trzech Osobach. I każda z tych Osób nas kocha miłością niepojętą i nieskończoną. To powinno nas napełniać ogromną wdzięcznością do Niego. Z tego powodu, czujemy się potrzebni, kochani, mamy sens w życiu, bo On staje się wtedy naszym sensem.

Zbliża się czas wakacji i jest to czas bardzo potrzebny i piękny. Ale jednocześnie jest to czas trudnej próby dla naszej miłości i wdzięczności względem Pana Jezusa. Musimy naprawdę mocno się starać by tej miłości do Niego nie zniszczyć. A te nasze starania powinny być takie jak zawsze, czyli dbać o codzienną modlitwę, zabiegać o życie w stanie łaski uświęcającej i spotykanie się z Jezusem na niedzielnej Eucharystii i w Komunii Świętej.

Na koniec naszej krótkiej katechezy wysłuchajcie pięknej piosenki: