Z radością przyjmuję zaproszenie Jezusa na niedzielną Mszę Świętą

578

Posłuchajmy fragmentu przypowieści o pewnym zaproszeniu na ucztę. Wsłuchajmy się w tekst i spróbujmy zauważyć postawy ludzi zaproszonych.

Katechizm Kościoła Katolickiego o świętowaniu niedzieli mówi tak:

Przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo Pańskie: «W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej». Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego

I jeszcze w innym miejscu:

Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wierni potwierdzają w ten sposób komunię w wierze i miłości. Wspólnie świadczą o świętości Boga i nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem pod przewodnictwem Ducha Świętego

Wysłuchajcie fragmentu homilii św. Jana Pawła II, którą wygłosił w Lubaczowie w 1991 roku:

Wśród pięciu przykazań kościelnych na pierwszym miejscu stoi: „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.

To znaczy, że w każdą niedzielę i dzień świąteczny mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy Świętej i nie pracować ciężko.

Mamy także trzecie przykazanie z dziesięciu przykazań Bożych: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Każda niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Jezusa, jest Zmartwychwstaniem, czyli wielką radością. Mamy zatem przyjąć zaproszenie Jezusa aby spotkać się z Nim, napełnić się Jego miłością.

Pan Jezus staje przed nami w każdą niedzielę i zaprasza nas na Eucharystię, pragnie spotkać się z nami, tak jak kiedyś spotkał się z apostołami w dniu Zmartwychwstania. Chce dzielić się radością Odkupienia nas z grzechów. Zaprasza nas do bliskości z Nim samym, chce w nas zamieszkać, czeka na naszą odpowiedź. Poprośmy o łaskę odpowiedzi: „Tak”, na udział w każdej Eucharystii i na każde zaproszenie Pana Jezusa.

Notatka:

Msza Święta jest ucztą Zmartwychwstałego Jezusa. Uczestnicząc co niedzielę w Mszy Świętej, odpowiadam na zaproszenie Jezusa. W ten sposób realizuję trzecie przykazanie Boże. Brak uczestnictwa we Mszy Świętej jest odchodzeniem od źródeł miłości i świętości, odchodzeniem od samego Chrystusa.