Triduum Paschalne

21

Święte dni przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania noszą nazwę Triduum Paschalnego. Termin ten (z języka łacińskiego) oznacza trzy dni, w których wspominane są męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Stanowią one najważniejsze wydarzenia w ciągu całego roku liturgicznego. W tym czasie celebrujemy to, co Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie uczynił dla naszego zbawienia. Z miłości do nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Uwielbiamy Go i głosimy Jego zmartwychwstanie.

Triduum Paschalne to obchody najważniejszych wydarzeń zbawczych: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela. W związku z tym powinieneś wziąć w nich udział. Nie możesz poprzestać tylko na zewnętrznym przygotowaniu do Wielkanocy. Pamiętaj, że te największe święta chrześcijaństwa mają przede wszystkim religijny charakter.

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek, w godzinach wieczornych, Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami, czyli modlitwą wieczorną, w Niedzielę Zmartwychwstania. Jest ono liturgicznym wspomnieniem najważniejszych wydarzeń związanych z tajemnicą zbawienia świata i człowieka czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.