Sanktuarium

Sanktuarium to miejsce szczególnego kultu związanego z faktem nadprzyrodzonym, relikwiami lub cudownym wizerunkiem. Do tego miejsca przyjeżdżają pątnicy, by zjednoczyć się z Bóstwem, prosić o łaski, przebaczenie, by dziękować. Sanktuaria,czyli święte miejsca występują w każdej religii. Mogą to być miejsca naturalne jak lasy i groty lub świątynie wzniesione na pamiątkę objawienia czy też w celu oddawania czci relikwiom lub wizerunkom.

Pierwotny Kościół gromadził się wokół miejsc związanych z życiem Jezusa Chrystusa – takimi jak: Betlejem, Nazaret, rzeka Jordan, góra Tabor, Wieczernik, Golgota. W wyniku późniejszych prześladowań miejscami świętymi stawały się groby męczenników (np. groby św. Pawła i Piotra w Rzymie). Później do grona sanktuariów zaczęto włączać miejsca objawień Najświętszej Maryi Panny.

Archidiecezja Przemyska cieszy się dwudziestoma czterema sanktuariami. Wśród nich są sanktuaria Pańskie, maryjne oraz ku czci świętych i błogosłaionych. To właśnie tę grupę powiększyło korczyńskie sanktuarium.

Dnia 16. maja 2004 roku podczas uroczystej liturgii na zakończenie obchodów Roku Pelczarowskiego J. E. Ks. Abp Józef Michalik, metropolita przemyski swoim dekretem erygował Sanktuarium św. Józefa Sebastiana biskupa w Korczynie. W myśl powyższego dekretu oraz statutu Sanktuarium jest miejscem kultu św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara – Patrona Archidiecezji Przemyskiej oraz ewangelizacji i miłości miłosiernej inspirowanej jego nauczaniem. Obejmuje ono kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski w Korczynie, gdzie przechowuje się część relikwii św. Patrona.

1. CELEBRACJE
W korczyńskim Sanktuarium rzecz jasna, jest rozwijany kult św. bpa Józefa Sebastiana, ale trzeba zaznaczyć, że bardzo mocno jest popierany kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak również Najświętszej Maryi Panny w formach szczególnie polecanych przez św. Patrona. W celebrowanych nabożeństwach duszpasterze wykorzystują teksty zaczerpnięte z pism świętego.

Najbardziej uroczystymi celebracjami liturgicznymi w ciągu roku są: Uroczystość św. bpa Józefa Sebastiana (19 stycznia) oraz każdorazowa Rocznica Kanonizacji Świętego (18 maja). Ponadto, w korczyńskim sanktuarium każdego 28. dnia miesiąca odbywa się Nowenna do św. Biskupa, podczas której przedstawiane są intencje dziękczynne i błagalne zanoszone za wstawiennictwem św. Józefa Sebastiana. Z kolei co miesiąc, zawsze 11. pątnicy, pielgrzymi oraz parafianie udają się tradycyjnym szlakiem, rozważając stacje Drogi Krzyżowej aż pod zamek Kamieniec, znajdujący się na oddalonym o 5 km od kościoła parafialnego wzgórzu.

2. EWANGELIZACJA
Sanktuarium św. Józefa Sebastiana w Korczynie ma za zadanie popularyzować myśl Świętego przez podjęcie misji hojnego głoszenia Bożego słowa przez jego duszpasterzy.

3. MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA
Według myśli św. Józefa Sebastiana wzorcowa funkcja działania Sanktuarium winna się przejawiać w świadczeniu miłości. Praktykuje sie ją zwłaszcza w odniesieniu do Pensjonariuszy Domu Księży Seniorów „Emaus” oraz przez udzielanie gościny pielgrzymom, zwłaszcza niepełnosprawnym i stwarzanie im odpowiednich warunków do modlitwy i odpoczynku.

4. KULTURA
Sanktuarium jest również miejscem, w którym możemy spotkać różne przejawy życia kulturalnego. Dlatego gromadzi się w nim dzieła sztuki, organizuje się przy nim wykłady i konferencje, realizuje przedstawienia i koncerty, wystawy oraz inne działania artystyczne czy literackie, w głównej mierze popularyzujące mysl świętego, zwłaszcza dotyczącą katolickiej nauki społecznej.

Zachęcamy Pielgrzymów do odwiedzenia jedynego jak na razie w świecie Sanktuarium św. Józefa Sebastiana i modlitwy przy jego relikwiach. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontak telefoniczny (13 43-540-19) lub mailowy (sanktuarium.korczyna[at]gmail.com).


Modlitwa o uproszenie łask
za przyczyną św. Józefa Sebastiana

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone św. Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi. Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski …, o którą Cię proszę. Amen. 

Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami. 

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Eucharystia
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb