Siła Nowenny

Nowenna to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach naszego życia.

Musimy być świadomi, tego że nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego, a sam się przekona”.

Dlatego tak wielu z nas  zwraca się do Św. Józefa Sebastiana Pelczara z swą prośbą a szczególnie  28  każdego miesiąca poprzez udział w Mszy świętej lub drogą internetową.  

Święty Biskup Józef Pelczar  może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. To dla nas więc gorąca zachęta do tego aby w miarę naszych możliwości czasowych uczestniczyć w tym dniu nowenny w świętej Eucharystii pamiętając o oczyszczeniu naszego serca i przyjęciu komunii świętej. 

Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych i potrzebujących . Zawsze możemy przecież spotkać na naszej drodze tych którzy oczekują na gest dobroci z naszej strony.

Święci oraz wszyscy, którzy z całkowitym oddaniem poszli za Jezusem , wstawiają się za nami u Boga. Dlatego dziękujmy Bogu za tak wyjątkowego świętego jak Józef Sebastian Pelczar i zwracajmy się do Niego każdego dnia w naszych potrzebach i składajmy podziękowania za już otrzymane łaski w naszym codziennym życiu.

Pomocą w tym kierowaniu naszych próśb i podziękowań niech staną się słowa Litanii do św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz modlitwa o uproszenie łask przez Jego przyczynę.


Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

św. Bp Józef Sebastian Pelczar
św. Bp Józef Sebastian Pelczar

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami,

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami,

Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego,

Krzewicielu czci Niepokalanej Dziewicy,

Gorliwy czcicielu i miłośniku Matki Bożej Królowej Polski,

Wierny synu Kościoła,

Wzorze teologów,

Niestrudzony pasterzu diecezji,

Budowniczy życia duchowego,

Przewodniku na drodze świętości,

Dobry synu Ojczyzny,

Nauczycielu jedności w narodzie,

Siewco braterskiej miłości,

Apostole odnowy moralnej,

Patronie dobrych wyborów życiowych,

Wzorze niezachwianej wiary,

Wzorze wierności łasce kapłaństwa,

Wzorze bogomyślnej pracowitości,

Niestrudzony pielgrzymie do sanktuariów Pańskich i Maryjnych,

Tercjarzu Zakonu świętego Franciszka,

Założycielu rodziny zakonnej,

Troskliwy ojcze dusz ci powierzonych,

Opiekunie ubogich,

Obrońco pokrzywdzonych,

Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Wspieraj nas nieustannie, święty Józefie Sebastianie.

O. Abyśmy umocnieni Twoim przykładem mogli osiągnąć chwałę nieba.

Módlmy się. Boże, miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa – źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych sióstr i braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa o uproszenie łask przez przyczynę św. Biskupa Józefa Pelczara

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone św. Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi. Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski …, o którą Cię proszę. Amen.

Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.


Najlepszym dowodem na otrzymanie wielkich łask  są przykłady tylko  niektórych   ludzi którzy  z całą ufnością prosili  świętego Józefa Sebastiana o wyjednanie  wielkich łask u Boga dla siebie oraz swoich bliskich.  Sam przecież Pan Jezus zachęca nas do tego ,aby w modlitwie przedstawiać nasze potrzeby „O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię” 

Św. Józefie Sebastianie dziękuję za dotychczasowe łaski, bardzo proszę o zdrowie i Bożą opiekę nad moja Rodziną. Dziękuję za dobre wyniki badań Mamy – Św. Józefie obdarz Ją zdrowiem, siłą. Św. Józefie dopomóż w utrzymaniu pracy w tak trudnych czasach i w wiadomej  tylko Tobie sprawie. 

Korczyna ~Czcicielka, 28.07.2018

Święty Biskupie Józefie Sebastianie Pelczarze przez Twoje wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za łaskę powrotu do zdrowia naszego przyjaciela Daniela . To co miało być niemożliwe staje się możliwe. Prosimy Cię o dalszą opiekę nad nim. Wspieraj także jego najbliższych aby nie zabrakło Im sił we wspieraniu Go w walce o powrót do zdrowia.

Krosno ~Przyjaciele, 28.07.2018

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Eucharystia
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb