Kościół filialny Sporne

Kościół filialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Spornem

Historia budowy kościoła ma swój początek w latach II wojny światowej, gdy w chwilach grozy, rozpaczy i bezradności człowieka wobec okrucieństwa faszystów, grupa ludzi ukryta w schronie (piwnicznej ziemiance), w gorącej modlitwie prosiła Matkę Bożą o ratunek. Równocześnie złożyła obietnicę wybudowania Jej przydrożnej, dziękczynnej kaplicy. Spokojnie i bezczynnie mijały jednak powojenne lata. W maju 1981 r. z inspiracji gorącego zwolennika budowy, ówczesnego prboszcza parafii Korczyna-księdza prałata Stanisława Władyki, który wiedział o złożonej przez wiernych obietnicy, odbyło się pierwsze spotkanie i wówczas podjęto decyzję o budowie kościoła.

W-ce Przewodniczącym zawiązanego społecznego komitetu budowy wybrano pana Bolesława Szmyda. Był to jak pamiętamy bardzo trudny okres do realizacji tego typu zamierzeń, a wprowadzony 13-tego grudnia stan wojenny, jeszcze bardziej opóźnił działania zarówno w uzyskaniu pozwolenia, jak i rozpoczęciu budowy. Kościół zaprojektował architekt Jan Rządca z Leska. Stawiane wówczas trudności nie zniechęciły jednak do kontynuacji rozpoczętych prac.

Po wykonaniu fundamentów i murów w stanie surowym do wysokości więźby dachowej w miesiącu sierpniu roku 1984, poświęcenia miejsca i wmurowania aktu erekcyjnego dokonał J.E. Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Na okoliczność tą ks. Arcybiskup ofiarował kościołowi obraz olejny, przedstawiający scenę nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę. Obraz ten po wykonaniu przez miejscowych rzemieślników pięknej stylizowanej ramy został umieszczony w głównym ołtarzu. Mszę świętą na tą okoliczność przy ołtarzu ustawionym przed wejściem głównym do kościoła celebrował J.E. ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wraz z ks. prałatem Stanisławem Władyką, ks. Kazimierzem Kaczorem oraz ks. Zbigniewem Oczosiem.

Kościół został wzniesiony i wyposażony wysiłkiem miejscowej liczącej ponad 100 rodzin społeczności, dzięki jej społecznej pracy i ofiarności jak również wsparciu datkami przez rodziny z sąsiednich miejscowości, rodaków z zagranicy, rodaków mieszkających w różnych miejscowościach w Polsce a także innym znanym i anonimowym Dobroczyńcom pod kierunkiem Księży Proboszczów: ówczesnego księdza prałata Stanisława Władyki oraz obecnego ks. Edwarda Sznaja.

W dniu 30 czerwca 2005r. poświęcenia (konsekracji) kościoła filialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny dokonał J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, co było dla naszej Spornieńskiej wspólnoty wielkim wydarzeniem i wyróżnieniem. W liturgii Mszy Świętej, którą celebrował Ks. Arcybiskup udział wzięli: Archiprezbiter krośnieński ks. prałat Kazimierz Kaczor, ks. Jan Szpunar – dziekan dekanatu, ks. Waldemar Janiga, ks. proboszcz Edward Sznaj. Wybudowany i poświęcony Dom Boży jest otwarty dla wszystkich wiernych. W dokumencie uroczystego poświęcenia (konsekracji) kościoła są wpisane przez Ks. Arcybiskupa następujące słowa:

„Niech ten Dom Boży służy uświęceniu mieszkańców Spornego, oraz wszystkich tu przybywających”.+ Józef Michalik

W karcie kroniki Ks. Arcybiskup napisał następujące słowa:

„Patronce Kościoła Matce Najświętszej niosącej Jezusa do rodziny św. Elżbiety i do wszystkich ludzi, rodziny Spornego zawierzam”.+ Józef Michalik

Do ważniejszych wydarzeń i doniosłych uroczystości jakie odbyły się w tym kościele należą:

  • pierwsza Msza Święta już wewnątrz przykrytego dachem kościoła, odbyła się w miesiącu październiku 1985 r.;
  •  w dniu 5.06.1994 roku odbyła się msza prymicyjna pochodzącego z naszej miejscowości Ks. Zdzisława Początka, misjonarza;
  • listopad 1996 r.- uroczysta peregrynacja relikwii Św. Jana z Dukli;
  • 18.08.2002 r. Msza święta dziękczynna z okazji 600-lecia miejscowości Sporne oraz odbywającej się w tym dniu VIII pielgrzymki papieża-rodaka Jana Pawła II do Ojczyzny. Na tą okoliczność poświęcono w tym dniu postawione obok kościoła, a ufundowane przez mieszkańców Krzyż i obelisk z tablicą pamiątkową;
  • 30.09.2003r. Jasnogórska Ikona Matki Bożej odwiedza Spornieński kościół w czasie peregrynacji do parafii Korczyna;
  • 03.05.2007r. kościół nasz wizytował ks. Biskup Marian Rojek, który napisał następujące słowa:

„Z serdecznym podziękowaniem za modlitwę i piękne świadectwo miłości do Boga i Kościoła w Spornem dla całej Waszej społeczności. Niech Bóg Wam błogosławi i prowadzi do świętości”.+ Marian Rojek

Kościół ten dzięki staraniom ks. proboszcza Edwarda Sznaja oraz zaangażowaniu i ofiarności wielu darczyńców jest w dalszym ciągu upiększany i służy tutejszej społeczności.

Tekst opracował: Tadeusz Ludwik Wojnar

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Eucharystia
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb