Kościół filialny Podzamcze

Kościół pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara na Podzamczu

Idea wybudowania kościoła w obecnej dzielnicy Korczyny-Podzamczu zrodziła się w latach 90-tych ubiegłego wieku. Wielkim orędownikiem i inicjatorem budowy był ówczesny ksiądz proboszcz Stanisław Władyka. Głównym celem jego budowy była troska o umożliwienie spełniania praktyk religijnych mieszkańcom tej odległej dzielnicy Korczyny i Odrzykonia, a także dużej rzeszy turystów odwiedzających tą atrakcyjną turystycznie okolicę jaką są: ruiny zamku „Kamieniec”, rezerwat skalny „Prządki” i inne atrakcje Parku Krajobrazowego.

Wybudowany kościół  zamyka jakby całość zlokalizowanych i wybudowanych z inicjatywy ks. proboszcza w tym rejonie miejsc kultu: „Echo Lourdes”, „Droga Krzyżowa”.

Kościół ma 18 m długości,  9,5 m szerokości i nawiązuje swą budową do Porcjunkuli z Asyżu.  Projektował go mgr inż. Janusz Hanus z Krosna. Przekazany od rodziny Kazimiery Szyndlar- Grochmal teren pod jego zabudowę został poświęcony w dniu 28.04. 98 r. przez J.E. Ks. Biskupa seniora Bolesława Taborskiego podczas uroczystej mszy św. związanej z poświęceniem pięknego obiektu „Echo Lourdes”. Dzięki ofiarności wiernych parafii korczyńskiej, okolicznych mieszkańców a także wielu osób anonimowych i staraniem obecnego księdza proboszcza Edwarda Sznaja, budowa tego pięknego obiektu została ukończona.

Poświęcenia kościoła dokonał w dn. 11 sierpnia 2003 r. ordynariusz diecezji przemyskiej J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik, a kościół otrzymał wezwanie Św. Józefa Sebastiana Pelczara. Mszę św. związaną z poświęceniem kościoła wraz z Księdzem Arcybiskupem koncelebrowali: archiprezbiter krośnieński ks. prałat Kazimierz Kaczor, ks. proboszcz Edward Sznaj, ks. prałat Jan Szpunar-dziekan dekanatu Krosno II, ks. prałat Stanisław Władyka i pochodzący z tej miejscowości ks. Marian Półchłopek. W tej doniosłej uroczystości uczestniczył również ks. inf. Julian Pudło, wikariusze: ks. Wiesław Szczygieł, ks. Wojciech Bolanowski oraz wielu innych zaproszonych na tą niecodzienną uroczystość księży i sióstr zakonnych Sercanek wraz przybyłą z Krakowa ich Matką Przełożoną jak również licznym udziale okolicznych mieszkańców, wiernych parafii korczyńskiej, odrzykońskiej i pielgrzymów z innych miejscowości.

Ten  pięknie usytuowany na tle starego zamczyska kościół spełnił oczekiwania mieszkańców  tej historycznej miejscowości jaką jest Podzamcze i przypomina o jego związkach z parafią korczyńską, którą jak wspominają zapisy historyczne w 1622 roku tworzyły trzy wsie: Korczyna, Sporne i Podzamcze a liczyła ona w tym okresie 800 dusz.

Kościół oddany w opiekę naszego wspaniałego rodaka Parafii Korczyna, jakim jest Św. Józef Sebastian Pelczar jest zarazem pomnikiem ku jego czci i służył będzie przez następne lecia i wieki mieszkańcom i przybywającym w tę okolicę pielgrzymom i turystom.

 Tekst i zdjęcia: Tadeusz Ludwik Wojnar


Okiem młodego parafianina…

Historia kościoła na Podzamczu rozpoczyna się w końcówce lat 90-tych XX wieku, kiedy to w myślach ówczesnego proboszcza Parafii Korczyna Ks. Prałata Stanisława Władyki zrodził się pomysł budowy świątyni. Miała ona służyć okolicznym mieszkańcom i licznie przybywającym w ten zakątek Polski turystom. Jako że ukończona była już budowa Drogi Krzyżowej i kaplicy Echo Lourdes ks. Prałat po konsultacjach z mieszkańcami, którzy wyrazili gotowość i chęć do współpracy, rozpoczął przygotowania do inwestycji. Powołano Towarzystwo Budowy Kościoła, którego przewodniczącym został Stanisław Korona.

W roku 1997 został wykonany projekt przez inż. Hanusa z Krosna. Opierał się on na konstrukcji kościoła Św. Franciszka z Asyżu. Po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych w lipcu 1998r. ruszyła budowa. Uczestniczyli w niej czynnie mieszkańcy Korczyny, jak i sąsiedniego Odrzykonia, którzy chętnie współpracowali i współpracują przy każdej inwestycji.

Po wykonaniu fundamentów, murów i pokrycia dachowego kościół został oddany w stanie surowym w 2000r. Jednak do wykonania pozostał jeszcze ogrom prac: m.in. wykończenie wnętrza, elewacja, etc. Z pomocą Ks. Proboszcza Edwarda Sznaja i mieszkańców został on ukończony w 2003r.

W dniu 11 lipca 2003r. poświęcenia świątyni p. w. Św. Bp. J. S. Pelczara dokonał J. E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Było to wielkie wydarzenie dla całej społeczności mieszkańców Korczyny. Uroczystość, jako że zbiegła się z comiesięczną Drogą Krzyżową zgromadziła rzesze pielgrzymów. Dzięki staraniom tutejszej społeczności i Ks. Proboszcza świątynia jest nadal upiększana. Realizacja tych zadań możliwa jest przy pomocy znanych i anonimowych Dobroczyńców, którzy niejednokrotnie przybywają z dalekich miejsc Polski, aby ujrzeć piękno korczyńskiej ziemi.

Damian Rymarz

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Eucharystia
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb