List do Parafian od Ojców Misjonarzy

Przed Misjami Poświęcenia Rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.


UKOCHANI W CHRYSTUSIE PANU!
Z woli Opatrzności Bożej przybędziemy do Was – my – zakonnicy Najświętszego Serca Jezusowego, ażeby dopomóc Wam w przeżyciu MISYJNEJ ODNOWY.
Pozdrawiamy Was serdecznie i zapewniamy zarazem o chrześcijańskich uczuciach miłości zaczerpniętych z głębin tego SERCA, które płonie najgłębszym oddaniem i życzliwością dla ludzi dobrej woli, doświadczonych uciskiem życia, trudem pracy, ciężarem cierpienia i brzemieniem grzechu.
Wszyscy znamy smutny los współczesnego człowieka utrapionego, co prawda jak nigdy, ale również jak nigdy dotąd zagrożonego źle zrozumianą wolnością, demokracją, niepohamowaną gonitwą za doznaniami, wygodą i egoistycznie pojętym
interesem.
Zamiast spodziewanego szczęścia rodzi to jednak poczucie niepewności, zmęczenia, niegodnych człowieka rywalizacji i osamotnienia, głębokiego zawodu oraz wielorakich zagrożeń. Wszystko to jest prostym następstwem jednego i podstawowego nieszczęścia i zła współczesnego świata: mianowicie ODRZUCANIA Boga i zapomnienia o Tym, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14.6) – jedynym sensem i nadzieją świata i człowieka.
Pominięcie Boga MUSI się zakończyć tym wszystkim, co trapi dzisiejszego człowieka. Nam wszystkim przyszło żyć w świecie wielorako zagrożonym i doświadczonym. Nic dziwnego, że i my dzielimy w jakiejś mierze jego bóle i nędze.
Jednakże, my chrześcijanie, jesteśmy ludźmi NADZIEI. My wiemy, że jesteśmy dziećmi Ojca, który jest w niebie, oraz, że mamy Chrystusa – Odkupiciela człowieka, który dla nas zstąpił z nieba na ziemię, abyśmy życie mieli w obfitości. On to daje
nam to, czego wszystkim tak bardzo dzisiaj potrzeba, a mianowicie: MIŁOŚĆ, która „nie szuka swego, nie pamięta złego, wszystko znosi”, ale i „wszystkiemu wierzy” i wszystkiemu zaradzi. Skoro, zatem mamy naszego Odkupiciela, mamy tym samym niezawodny sposób wyjścia z sytuacji, która wydaje się być bez wyjścia. Mamy sposób uwolnienia się od przygniatających nas uciążliwych trosk, odzyskania pokoju serca i nadziei. Warunkiem tego jest jednak rzeczywisty POWRÓT do Boga i otwarcie drzwi naszych serc i RODZIN na Chrystusa!!!
W tym otwarciu się WASZYCH RODZIN, CAŁEJ WASZEJ PARAFII na Chrystusa pragniemy przyjść Wam z pomocą. Chcemy ułatwić Wam spotkanie z Bogiem, który nas miłuje. W miarę potrzeby – chcemy i pragniemy w czasie tych MISJI wskazać Wam
sposoby powrotu do Niego. Istotnym jednak warunkiem powodzenia tych MISJI ŚWIĘTYCH jest to, czy Wy sami zechcecie nam pomóc, tzn.: czy Wy sami staniecie się APOSTOŁAMI tych Misji Świętych. Dlatego prosimy Was rozpowiadajcie wszędzie o Misjach w swym otoczeniu, oraz módlcie się serdecznie w intencji tych Misji św.

2 CEL misji, które rozpoczynamy jest wyjątkowy i specyficzny. Chrystus chce, abyśmy w tym czasie dali MU serca swoje. Chrystus chce naszego serca, aby je przemienić w serce pełne miłości i dobroci. Czyż nie takie serca są potrzebne w
naszych domach, w naszych rodzinach w naszej całej parafii?
Misje święte to przepowiadanie Słowa Bożego, które ożywiać będziemy i urozmaicać różnymi nabożeństwami i uroczystymi Błogosławieństwami Misyjnymi. Pragniemy nimi objąć wszystkich parafian bez wyjątku

 • I tak:
 • – DZIECI przedszkolne i niemowlęta, które przyprowadzicie do Jezusa, pobłogosławimy uroczyście wspólnie z Wami.
 • – OBARCZONYCH wiekiem i cierpieniem – błogosławić będziemy nie tylko modlitwą Kościoła, ale również Najświętszym Sakramentem jak to czyni się w Lourdes.
 • – Waszych DROGICH ZMARŁYCH włączymy we wspólną Ofiarę Mszy św. oraz specjalne modlitwy za zmarłych.
 • Codziennie będziemy się spotykać z DZIEĆMI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
 • – Także MŁODZIEŻ SZKÓŁ ŚREDNICH I MŁODZIEŻ JUŻ PRACUJĄCA będzie miała swoje misyjne spotkania.
 • MAŁŻONKOWIE KATOLICCY odnowią swoją małżeńską przysięgę.
 • – WSZYSCY – cała Parafia wraz z Duszpasterzami i poszczególne Rodziny tej parafii poświęcone zostaną Najświętszemu Sercu Jezusa aktem I N T R O N I Z A C J I.
 • Oddamy się także pod Opiekę MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
 • Wreszcie na zakończenie staniemy pod KRZYŻEM MISYJNYM, aby potwierdzić naszą wiarę.
  Tak, więc przyjedziemy do Was – my Księża Sercanie. Już teraz cieszymy się
  niezmiernie na Misyjne spotkanie z Wami. Jesteśmy pewni, że spotkamy u Was szczerą wolę i chęć powrotu do Boga. Ufamy, że Pragniecie poprzez te Misje napełnić Wasze Rodziny Bogiem i Jego Miłością.
  Ufamy, że Misje te prowadzić będą do jeszcze większego umiłowania Boga, Który Jest MIŁOŚCIĄ.
  Wszystkich Was zapraszamy na MISJE do Waszego kościoła Parafialnego, bo tutaj będzie Jezus czekał na każdego z Was ze Swoimi Łaskami, ze Swą Miłością, z Sercem i Przebaczeniem.
  Módlcie się w naszej intencji, oraz w intencji naszego wspólnego Dzieła – tych Misji świętych.
  My z kolei zapewniamy Was o naszej pamięci w modlitwie i Ofierze Mszy św.
  Na koniec przesyłamy Wam i Waszym Duszpasterzom serdeczne pozdrowienia.
  Do bliskiego zobaczenia w Panu naszym Jezusie Chrystusie – w Jego Boskim Sercu!
  Oddani w Sercu Jezusa
 • Ojcowie Sercanie
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Eucharystia
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb