MISJE PARAFIALNE – PROGRAM

MISJE ŚWIĘTE – POŚWIĘCENIA PARAFII I RODZIN NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

26 WRZESIEŃ – 3 PAŹDZIERNIK 2021

Niedziela:26 września

7.3o Msza św. z nauką misyjną

9.oo Msza św. z nauką misyjną

11.oo Msza św. z nauką misyjną

15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.oo – Msza św. wieczorna z nauką misyjną

Nauka misyjna dla młodzieży

8.30 – Podzamcze Msza św. i nauka misyjna

10.oo – Sporne Msza św. i Nauka wstępna

Poniedziałek – DZIEŃ NAJMŁODSZYCH PARAFIAN

8.oo – Msza św. Nauka i nabożeństwo błogosławienia małych i przedszkolnych dzieci

Nauka dla dzieci szkoły podstawowej

Klasy: od I do III  od IV do VI  odklasa VII i VIII(nauka misyjna na terenie szkoły. Szkoła podzielona na 3 grupy jak podano wyżej) Jedna grupa skończy naukę wtedy przyjdzie nowa grupa.

16.30 Podzamcze Msza św. Nauka (Błog. Małych dzieci)

18.oo Sporne Msza św. Nauka. (Błog Małych dzieci)

18.oo – Msza św. Nauka dla wszystkich. Nabożeństwo przebłagalne

Wtorek – DZIEŃ CHORYCH

7.3o Spowiedź dla osób starszych i chorych z nauką misyjną

8.oo – Msza św. Nabożeństwo dla emerytów, chorych starszych i samotnych.

Namaszczenie chorych

Nauka dla dzieci szkoły podstawowej

Klasy: od I do III  od IV do VI  odklasa VII i VIII(nauka misyjna na terenie szkoły. Szkoła podzielona na 3 grupy jak podano wyżej) Jedna grupa skończy naukę wtedy przyjdzie nowa grupa.

16.30 Podzamcze Msza św. Nauka (dla chorych, starszych)

18.oo Sporne Msza św. Nauka (dla chorych starszych)

18.oo – Msza św. Nowenna do św. Bpa J.S Pelczara

Środa – DZIEŃ MODLITW ZA ZMARŁYCH I SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

8.oo – Msza św. Nauka. Modlitwy za Zmarłych

Spowiedź w kościele parafialnym: od godz: 10.oo – 12.oo oraz od godz. 15.oo -18.oo

Nauka dla dzieci szkoły podstawowej

Nauka dla dzieci szkoły podstawowej

Klasy: od I do III  od IV do VI  odklasa VII i VIII(nauka misyjna na terenie szkoły. Szkoła podzielona na 3 grupy jak podano wyżej). Jedna grupa skończy naukę wtedy przyjdzie nowa grupa.

16.30 Podzamcze Spowiedź od 15 00 do 16 30 od 16 30 Modlitwy Za Zmarłych

18.oo Sporne Spowiedż od 16 30 do 18 00  od godz. 18 00Modlitwy Za Zmarłych

18.oo – Msza św. nauka misyjną  – modlitwy za Zmarłych

Czwartek – ODNOWIENIE PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ

DZIECI I MŁODZIEŻ PRZYCHODZĄ NA TO NABOŻEŃSTWO

Z RODZICAMI

8.oo – Msza św. Nauka. Nabożeństwo Odnowienia Przysięgi małżeńskiej

16.3o Podzamcze. Msza św. Nauka. Nabożeństwo Odnowienia Przysięgi małżeńskiej

18.oo Sporne Msza św. Nauka. Nabożeństwo Odnowienia Przysięgi małżeńskiej

18.oo – Msza św. Nauka. Nabożeństwo Odnowienia przysięgi małżeńskiej

Piątek-ODDANIE PARAFII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

PRZYCHODZIMY CAŁYMI RODZNAMI Z OBRAZAMI, MODLITEWNIKAMI I ZE

ŚWIECAMI

8.oo Msza św. Nauka. Nabożeństwo POŚWIĘCENIA PARAFII SERCU JEZUSA

16.3o Podzamcze. Msza św. Nauka. Nabożeństwo POŚWIĘCENIA PARAFII SERCU

JEZUSA

18.oo Sporne. Msza św. Nauka. Nabożeństwo POŚWIĘCENIA PARAFII SERCU JEZUSA

17.30 Różaniec

18.oo Msza św. Nauka. Nabożeństwo POŚWIĘCENIA PARAFII SERCU JEZUSA

21.oo W KOŚCIELE BIJA DZWONY. RODZINY POŚWIĘCAJĄ SIĘ SERCU BOŻEMU W DOMACH

Sobota – DZIEŃ MARYJNY

8.oo – Msza św. Nauka. Nabożeństwo Maryjne. Poświęcenie parafii Niepokalanemu Sercu Maryi

16.3o Podzamcze. Msza św. Nauka. Nabożeństwo Maryjne. Poświęcenie parafii

Niepokalanemu Sercu Maryi

18oo Sporne Msza św. Nauka. Nabożeństwo Maryjne. Poświęcenie parafii Niepokalanemu Sercu Maryi

17.30 Różaniec

18.oo – Msza św. Nauka. Nabożeństwo Maryjne. Poświęcenie parafii Niepokalanemu

Sercu Maryi

Niedziela – RODZINNA KOMUNIA ŚWIĘTA

Msze św. rano jak w każdą niedzielę:

7.3o Msza św. z nauką misyjną

9.oo Msza św. z nauką misyjną

11.oo Suma – zakończenie przy Krzyżu misyjnym. Błogosławieństwo z Odpustem zupełnym.

8.30 – Podzamcze Zakończenie przy Krzyżu misyjnym Błogosławieństwo z odpustem zupełnym

10.oo – Sporne Zakończenie przy Krzyżu misyjnym Błogosławieństwo z odpustem zupełnym

przy Krzyżu misyjny

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Eucharystia
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb