57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

205

3 maja, w czwartą niedzielę wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, Kościół obchodzi 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał pod hasłem “Wielka Tajemnica Wiary”. Każdego roku jest to okazja do modlitwy o powołania do szczególnej służby w Kościele.

„Szczególnie w tym Dniu, ale także w zwykłym działaniu duszpasterskim naszych wspólnot, pragnę, aby Kościół podążał drogą w służbie powołań, otwierając przestrzeń w sercu każdego wierzącego, aby mógł z wdzięcznością odkryć powołanie, jakie kieruje do niego Bóg, znaleźć odwagę, by powiedzieć „tak”, przezwyciężyć znużenie w wierze w Chrystusa i wreszcie ofiarować swoje życie jako pieśń chwały dla Boga, braci i całego świata. Niech Dziewica Maryja towarzyszy nam i wstawia się za nami” – napisał papież Franciszek w tegorocznym orędziu na 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Z kolei bp Marek Solarczyk, Delegat Episkopatu ds. Polski Powołań, podkreśla, że tajemnica powołania dotyczy każdego człowieka i jego relacji z Chrystusem, a w sposób szczególny odnosi się do osób wezwanych do życia kapłańskiego, konsekrowanego oraz posługi misyjnej. Odnosząc się do obecnej sytuacji bp Solarczyk dodaje, że „ograniczenia związane z epidemią są dla wielu młodych sporym wyzwaniem na różnych płaszczyznach życia, ale nie stanowią przeszkody na drodze wiary i odkrywania powołania, ponieważ jest to płaszczyzna dużo głębsza. Nie mniej potrzebują oni naszej naszego wspólnego wołania do Boga o dary Ducha Świętego, aby mieli odwagę odpowiedzieć na zaproszenie Pana”.