CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ALLELUJA!

988

Umiłowani w Chrystusie Panu
Siostry i Bracia,

Drodzy Parafianie

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ALLELUJA!

W Liturgii Wigilii Paschalnej bardzo wyraźnie wybrzmią słowa radosnego Alleluja! Słowa budzące nadzieję i krzepiące osłabłe, wylęknione ludzkie serca. Po dniach smutku i milczenia, całe stworzenie z nową mocą daje świadectwo, że On Żyje, że Zmartwychwstał, nasz Pan Jezus Chrystus. Wszyscy jesteśmy tego świadkami. 

Wszyscy czujemy, że tegoroczne obchody Święta Paschy były inne, jakże różne od tych, które pamiętamy. Cała ziemia zamilkła. Opustoszały ulice, skwery, kościoły. Doświadczaliśmy i nadal doświadczamy tęsknoty za Eucharystią, Liturgią. Pragniemy bliskości z Panem Bogiem.

W dniu Zmartwychwstania Pańskiego nasza świątynia, jak pusty grób, staje się niemym świadkiem wielkiego cudu. Oto nasz Pan i Zbawca Żyje. Powstał z martwych Ten, który oddał życie w całopalnej ofierze, za zbawienie całego świata. Moje i Twoje Zbawienie. 

Ta radość, pomimo całej zaistniałej sytuacji, budzi nas do życia, daje nadzieję na lepsze dziś i jutro. Chrystus kolejny raz kieruje do swoich uczniów (do nas) słowa otuchy: „Nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).

Niech radość tego dnia stale towarzyszy wszystkim w kraju i za granicą! Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza wszelkie niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia. Nie traćmy ufności w Miłosierdzie Boże. Bądźmy prawdziwymi świadkami Zmartwychwstania. Powstańmy do nowego, lepszego życia w łasce i mocy Bożego Ducha, która płynie z Eucharystii. Ona jest centrum naszego życia. 

Wszystkim chorym, cierpiącym życzymy mocy oraz odwagi do mężnego znoszenia krzyża choroby i słabości. Nie poddawajcie się zwątpieniu. Służbom medycznym, mundurowym, wolontariuszom, ludziom dobrej woli życzymy, aby Wasz zapał w niesieniu miłości bliźnim, poprzez Waszą pracę, służbę, nie ustawał. Sam Pan Bóg niech Wam wynagrodzi Wasze starania i wysiłki w niełatwej oraz niebezpiecznej posłudze potrzebującym.

Drodzy Bracia i Siostry

Naszą modlitwą obejmujmy Was wszystkich. Łączymy się z Wami w duchu wiary i miłości chrześcijańskiej, polecając Was Bożemu Miłosierdziu przy ołtarzu Pańskim. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy za Waszą obecność z nami za pośrednictwem środków multimedialnych, że uczestniczycie w Świętej Liturgii transmitowanej z naszej świątyni. 

Nie zapominajcie o nas w swoich modlitwach. Polecamy się Waszej modlitewnej pamięci. 

Wasi kapłani.