[Miasto Świętych] św. Józef Pelczar

43

Św. Józef Sebastian Pelczar – biskup wyniesiony na ołtarze, jeden z trzech, o których mówimy w projekcie „Miasto Świętych”. Przyszło mu żyć w czasach, kiedy Polska była pod zaborami – na ziemiach zaboru austriackiego, w Galicji. W „krakowskim” okresie swojego życia mógł poznać św. Brata Alberta, choć – nie wiemy, czy kiedykolwiek się spotkali. Niewykluczone, że słyszeli o sobie, bo każdy z nich prężnie działał na rzecz mieszkańców Krakowa. Prowadził święte życie. Posiadał rzadką umiejętność doskonałego wykorzystywania czasu. Każdą chwilę umiał poświęcić dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Był ogromnie pracowity, systematyczny i roztropny w podejmowaniu ważnych przedsięwzięć, miał doskonałą pamięć. Oszczędny dla siebie, hojnie wspierał wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy.