Msza Święta prymicyjna Księdza Piotra

2483

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 2020 roku, przeżywaliśmy we wspólnocie parafialnej prymicje Księdza Piotra Prach.

Ksiądz Piotr otrzymał święcnia prezbiteratu 30 maja, w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, z rąk Metropolity Przemyskiego Księdza Arcybiskupa Adama Szala.

W Kościele katolickim Mszą prymicyjną (inaczej: prymicją) nazywa się pierwszą Mszę świętą odprawianą przez nowo wyświęconego kapłana (czyli neoprezbitera).

Zgodnie z przyjętym w Polsce zwyczajem Msza prymicyjna odprawiana jest w rodzinnej parafii neoprezbitera, który może sprawować tę pierwszą liturgię albo samodzielnie (w asyście proboszcza), albo w koncelebrze.

Tradycyjnie prymicja odbywa się dzień po przyjęciu święceń kapłańskich. Na tle „regularnych” Mszy świętych wyróżnia ją świąteczna oprawa i podniosły charakter. Już samo przejście z rodzinnego domu (w którym neoprezbiter otrzymuje błogosławieństwo rodziców) do kościoła jest w wielu parafiach celebrowane – w tej drodze prymicjantowi towarzyszą nie tylko jego rodzina i przyjaciele, ale również inni kapłani, parafianie, często schola muzyczna, a czasami nawet orkiestra.

Do zakończenia liturgii eucharystycznej Msza prymicyjna przebiega „standardowo”. Z pewnymi dodatkowymi elementami mamy do czynienia dopiero po obrzędach komunijnych. Najpierw bowiem księża, parafianie i bliscy składają neoprezbiterowi najlepsze życzenia na nadchodzące lata posługi kapłańskiej. Następnie prymicjant dziękuje wszystkim osobom, które wspierały go w drodze do otrzymania sakramentu święceń (m.in. rodzicom, przyjaciołom, formatorom seminaryjnym itd.). Natomiast po złożeniu podziękowań ma miejsce indywidualne błogosławieństwo prymicyjne, którego neoprezbiter udziela po kolei wszystkim zgromadzonym (innym kapłanom, rodzicom, klerykom, osobom konsekrowanym, członkom rodziny oraz pozostałym wiernym).

Mszy Świętej prymicyjnej przewodniczył Ksiądz Neoprezbiter w asyście Księdza Wiesława Szczygieł, który wygłosił homilię.

Księdzu Piotrowi życzymy wszelkich łask i darów od Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, opieki Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, naszej patronki oraz wierności Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Aby zawsze był kapłanem na wzór Serca Jezusowego. Rodzicom Księdza Neoprezbitera gratulujemy i obejmujemy ich naszą modlitwą, życząc im, aby Boże błogosławieństwo nie odstępowało od ich domu i rodziny.