Różaniec nie jest mantrą ani orientalną medytacją

493

Co ma wspólnego różaniec w katolicyzmie ze sznurami modlitewnymi w islamie czy buddyzmie?

Może ciągłe powtarzanie fraz modlitewnych, bez względu na treść, daje pozytywne skutki?

Damian

Doświadczenie mistyczne można pomylić z różnymi doświadczeniami odmiennych stanów świadomości. Nauka, badając zewnętrznie fale mózgowe, nie jest w stanie odróżnić doświadczeń mistycznych od okultystycznych, mistyki od mediumizmu, religii od magii, osobowej ekstazy od bezosobowego (antyosobowego) transu. Brytyjskie czasopismo medyczne British Medical Journal poinformowało w 2001 r. o wynikach badań przeprowadzonych przez włoski Uniwersytet w Pawii, w których stwierdzono, że modlitwa różańcowa i mantry wzmacniają zmienność rytmu zatokowego oraz baroreceptory.

Utożsamianie tych doświadczeń jest błędem. Nauka empiryczna nie jest w stanie bowiem odróżnić prawidłowo naturalistycznego „spokoju” mantry czy wschodniej medytacji od nadprzyrodzonego „pokoju”, będącego owocem działania Ducha Świętego, obecnego w modlitwie lub dzięki modlitwie. Badania psychologiczne wykorzystujące tzw. metody jakościowe lub fenomenologiczne, mogą szybciej odnaleźć różnice, ale nie badania fal mózgowych.

Czytaj więcej…