Rozpoczął się XII Tydzień Biblijny

142

W niedzielę 26 kwietnia 2020 rozpoczął się XII Tydzień Biblijny pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życie wiecznego” (por. J 6,35).  Nawiązuje on do hasła tegorocznego programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”. Niedziela rozpoczynająca Tydzień Biblijny jest równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego.

W tym roku do wspólnotowej lektury zaproponowano teksty z Ewangelii według św. Mateusza nawiązując w ten sposób do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

Do akcji Narodowego Czytania Pisma Świętego włączyło się Radio FARA. W Niedzielę Biblijną, w przedpołudniowym programie, na zaproszenie redaktora ks. Roberta Ryby, 9 osób: Patrycja Borowska, Katarzyna Szarek, Ireneusz Blok, Aneta Matusz, Damian Pałasz, Krystian Cholewa, Arkadiusz Borcz, Bernadeta Osięga i Małgorzata Maciejewska odczytało kolejno 9 rozdziałów Ewangelii według św. Mateusza.

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii, celebracje biblijne, zarówno ogólnonarodowe, diecezjalne czy parafialne, możemy przeżywać jedynie we własnych rodzinach jako „domowych Kościołach” za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu.

Na ten tydzień Dzieło Biblijne Archidiecezji Przemyskiej proponuje rodzinną modlitwę Słowem Bożym opartą na tekstach Ewangelii czytanych podczas liturgii Mszy Świętej danego dnia. Modlitwa będzie powadzona codziennie pod kierunkiem moderatora ks. dra hab. Stanisława Haręzgi na antenie Radia FARA o godz. 20.00. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości,  aby wprowadzić lub utrwalić w swojej rodzinie zwyczaj wspólnotowej lub indywidualnej modlitwy słowem Bożym.