Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

153

Od wieków ludzie próbowali przeniknąć tę wielką tajemnicę naszej wiary. Jak to jest możliwe, że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty? Niektórzy święci tę ważną prawdę próbowali przybliżać przez proste porównania.
Na przykład św. Patryk, kiedy głosił Dobrą Nowinę w Irlandii, o Trójcy Świętej mówił, posługując się listkiem koniczyny, który składa się jakby z trzech części, a mimo to stanowi jeden listek.
Musimy jednak pamiętać, że żadne z porównań tak naprawdę nie wyjaśni nam, na czym polega tajemnica Trójcy Świętej. W ten sposób możemy poznać jedynie jej okruszyny. Człowiek swoim rozumem nie jest bowiem w stanie przeniknąć Pana Boga, ale to nie znaczy, że stawianie takich pytań jest czymś złym. Świadczy raczej o tym, że o Nim myślimy, że jest dla nas Kimś ważnym i dlatego chcemy Go bliżej poznać.
O tym, że nie jest to możliwe, w bardzo ciekawych okolicznościach przekonał się św. Augustyn, który również próbował tę prawdę zrozumieć. Otóż przechodząc kiedyś brzegiem morza, zauważył chłopca, który muszelką przelewał wodę do dołka na brzegu plaży. Augustyn patrząc na to, co robi ten chłopiec, stwierdził, że nie jest możliwe, aby woda z morza została przelana do wykopanego przez niego dołka. Wówczas chłopiec rzekł do świętego: – Prędzej ja przeleję tę wodę z morza do dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej.
(T. Rogoziński, Tajemnica Trójcy Świętej)

Wiara w Trójcę Świętą
Fundamentalną prawdą naszej wiary jest istnienie Trójcy Przenajświętszej. Wszyscy chrześcijanie, bez względu na to, do jakiego Kościoła lub wspólnoty należą, wierzą, że istnieje tylko jeden, jedyny Bóg. Wierzą także, że istnieją trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jeśli ktoś nie przyjmuje tej wiary, nie może być chrześcijaninem. Prawda o Trójcy Świętej jest jednak tajemnicą, której człowiek nie może do końca zrozumieć. Wierzymy w tę prawdę dlatego, że objawił ją Pan Bóg. Liturgiczną uroczystość Trójcy Przenajświętszej obchodzimy w niedzielę przypadającą po Zesłaniu Ducha Świętego.

Wyjaśnienie istoty Trójcy Świętej jest niezwykle trudne i dlatego mówimy, że jest ona tajemnicą wiary. Jednak chrześcijanie przez wieki historii próbowali ją choć trochę zrozumieć i wyjaśnić. Prawda o Trójcy Świętej została jednoznacznie zdefiniowana na soborach w Nicei (325 r.) i Konstantynopolu (381 r.) i zapisana w Wyznaniu wiary. Podkreślając równość wszystkich Osób Boskich, Synod Toledański XI w 675 roku nauczał:
„Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury”.
Oznacza to, że wszystkie Osoby Boskie mają takie same cechy boskie (naturę), więc są jednym Bogiem.

W 1998 roku bł. Jan Paweł II powiedział:
„W Trójcy można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miłości otwartej na życie. W Trójcy Przenajświętszej znajdujemy także wzorzec rodziny Kościoła, w której wszyscy chrześcijanie mają budować autentyczne więzi wspólnoty i solidarności. To miłość jest konkretnym znakiem wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”.


Notatka

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w której wspominamy najważniejszą prawdę chrześcijaństwa: Istnieje jeden, jedyny Bóg, ale w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jako chrześcijanie powinniśmy zawsze oddawać cześć Trójcy Świętej i naśladować Jej wzajemną miłość.