Aktualności

Jan Paweł II – Homilia podczas kanonizacji bł. Jana z Dukli

JAN PAWEŁ II NIE DOPUŚĆCIE, ABY WAM ODEBRANO CHRZEŚCIJAŃSKĄ GODNOŚĆ Krosno, 10.06.1997. Homilia podczas kanonizacji bł. Jana z Dukli 1. «Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił» (Iz 61, 1). Te słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa w Nazarecie u początku Jego publicznej działalności: «Duch Pana Boga nade … Czytaj dalej

LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Eucharystia
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb