XXVII Niedziela Zwykła Rok A

300
  1. Dzisiaj, o godzinie 15.00, wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia. O 15.30 nabożeństwo różańcowe, a po nim wieczorowa Msza Święta.
  2. W kościele parafialnym nabożeństwo w dni powszednie o godzinie 17.30, a w niedzielę o godzinie 15.30. Za pobożne odmówienie różańca świętego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zachęcamy do odmawiania różańca w gronie rodziny.
  3. W sobotę, 10 października, pielgrzymka Róż Różańcowych. Hasło Pielgrzymki: Różaniec lekarstwem dla uleczenia otwartych ran zadanych Kościołowi. Nasz dekanat (a co za tym idzie, parafia) udajemy się do parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Haczowie. Pielgrzymujemy indywidualnie lub w małych grupach. Uroczystości rozpoczynają się o godzinie 9.30. Zapraszamy.
  4. W przyszłą niedzielę, 11 października, składka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dzień papieski. Dziękujemy Panu Bogu za osobę i pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II Wielkiego. Również w przyszłą niedzielę nasza parafialna Droga krzyżowa o godzinie 14.00, na którą serdecznie zapraszamy.