Zachęta dla Parafian

492

Przeżywamy trudny czas. W sercach wielu chrześcijan rodzi się tęsknota za tym, co do tej pory było czymś oczywistym, codziennym, na wyciągnięcie ręki. Zostaliśmy pozbawieni możliwości uczestniczenia w liturgii. To smutne i bolesne. Święte Triduum Paschalne – najważniejsze dni dla chrześcijan.

Drodzy Parafianie, nie traćmy ufności w Bożą Miłość i Dobroć. Nie zasmucajmy naszych serc. Nie pozwólmy, aby ten trudny czas zabił w nas wiarę i nadzieję. Bądźmy razem z Jezusem. Bądźmy razem ze sobą w łączności duchowej.

Zachęcamy i prosimy, abyście razem z nami o godzinie 18.00 gromadzili się duchowo na modlitwie. Zasiądźcie przy wspólnym stole. Poświęćcie czas, aby wziąć do ręki Pismo Święte. Niech głowa rodziny odczyta dzisiaj fragment mówiący o ustanowieniu Eucharystii (J 13, 1-15). Podziękujmy Panu Bogu za wielki dar Jego Miłości dla człowieka.

W dniu jutrzejszym uczyńmy to samo. Zasiądźmy przy wspólnym stole – cała rodzina chrześcijańska. Postawmy na nim krzyż, zapalmy świecę. Głowa rodziny niech odczyta opis męki Pańskiej (J 18, 1 – 19, 42). Nie śpieszmy się. Uczyńmy to z wielkim szacunkiem i w duchu wdzięczności Panu Bogu za Jego Mękę dla nas i naszego usprawiedliwienia. Na koniec ucałujmy krzyż, znak naszej wiary i zwycięstwa Jezusa Chrystusa – naszego Pana i Boga.

Bądźmy razem w duchu modlitwy i zawierzenia Najwyższemu Bogu.